ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα  Σχέδιο του Α΄ εξαμήνου και Στοιχεία Μηχανών του Ε΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 19/12/2016

 

Η αναπλήρωση τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή.