Τα μαθήματα “Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)” και  “Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών-Τοπικά Δίκτυα Α/φων (Θ)”, του 3ου και 5ου  Εξαμήνου αντίστοιχα, δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20/12/2016 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα