ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ/ΡΑΝΤΑΡ

Το μάθημα Μικροκύματα/Ραντάρ δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/012017, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 13/01/2017  και τις ώρες 08:00-14:00