Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω καιρικών συνθηκών και την Τρίτη 10/1/2017