ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λόγω του παγετού και των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στο σύστημα θέρμανσης των κτιρίων, σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αναστέλλει την εκπαιδευτική λειτουργία του για την Τρίτη 10-1-2017.

Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν από τις 10:00 π.μ. και μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Για την Τετάρτη 11-1-2017 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Από τη Διοίκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας