Ανακοίνωση αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας του ιδρύματος για την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

January 11, 2017 12:58 pm
Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας θα συνεχίσει την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του, 
για την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, 
λόγω της σημερινής επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που καθιστούν δύσκολη την ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του.

Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν από τις 10:00 π.μ. και μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

Από τη Διοίκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας