Τα μαθήματα Συστήματα Αεροσκαφών Ι, Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ, Αεροπορική Νομοθεσία και Εισαγωγή στην Αεροδυναμική δεν θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 16/1/2017 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

 

Κ. Παπακωνσταντίνου

 

Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας