Τα μαθήματα Συστήματα Αεροσκαφών Ι, Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ και Εισαγωγή στην Αεροδυναμική δεν θα διεξαχθούν την Τρίτη 17/1/2017 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης των φοιτητών με τη διδάσκουσα.

 

Κ. Παπακωνσταντίνου

 

Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας