Ανακοίνωση για την εξέταση του Σχεδίου (Ε)

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  23/1/2017 .Τις ακόλουθες ώρες ανά ομάδα :

·          Στην αίθουσα Β107 και  ώρα 11:00    η ομάδα της Δευτέρας 12:00-16:00.

·         Στην αίθουσα Β103 και  ώρα 11:00    η ομάδα της Πέμπτης  08:00-12:00.

 

·         Στην αίθουσα Β107 και  ώρα 12:00    η ομάδα της Δευτέρας 16:00-20:00.

·         Στην αίθουσα Β103 και  ώρα 12:00    η ομάδα της Πέμπτης  12:00-16:00.

·         Στην αίθουσα Β107 και  ώρα 13:00    όλοι οι κατοχυρωμένοι φοιτητές του εργαστηριού .