ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Καλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν

 

την Τετάρτη 25 Iανουαρίου 2017

στις 10:30 πμ

στις αίθουσες Β107 και Β103

για την εξέταση του μαθήματος Φυσική I (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ).

 

Από το Εργαστήριο

Ξ. Ζιάννη, Γ.Τσακνάκης