ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 23/1/17 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ