Παρασκευή 10/2

12 -8μμ (12-1:30μμ, 1:30-3, 3-4:30, 4:30-6, 6-7:30μμ,

              κατά σειρά ομάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε)

 

Δευτέρα 13/2

2μμ -7μμ (μια ώρα ανά ομάδα, κατά σειρά Α, Β, Γ, Δ και Ε)

 

Τετάρτη 15/2 (διπλό)

9πμ -7μμ (δύο ώρες ανά ομάδα, κατά σειρά Α, Β, Γ, Δ και Ε) 

 

Πέμπτη 16/2

9πμ -7μμ (δύο ώρες ανά ομάδα, κατά σειρά Α, Β, Γ, Δ και Ε)

 

Παρασκευή 17/2

1μμ -6μμ  (μία ώρα ανά ομάδα, κατά σειρά Α, Β, Γ, Δ και Ε)

 

 

Οι ομάδες ορίζονται ως

Ομάδα Τετάρτης 2-4μμ - Α

Ομάδα Τετάρτης 4-6μμ - Β

Ομάδα Τετάρτης 6-8μμ - Γ

Ομάδα Παρασκευής 2-4μμ - Δ

Ομάδα Παρασκευής 4-6μμ - Ε 

 

 

Η καθηγήτρια

Δρ Β. Σγαρδώνη