ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

 

 

                                                                                                                                                23/01/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εξέταση των μαθημάτων :

 

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών - Τοπικά Δίκτυα Α/φων (Θ)

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών - Τοπικά Δίκτυα Α/φων (E)

 

βρίσκονται στους φακέλους των αντίστοιχων μαθημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ahatzi.teiste.gr/?page_id=10

 

Οι φάκελοι αυτοί ενδεχομένως θα επικαιροποιούνται μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οπότε οι φοιτητές οφείλουν να τους παρακολουθούν σε καθημερινή βάση.

 

Επίσης στους φακέλους των μαθημάτων βρίσκονται και αντίστοιχα ερωτηματολόγια αξιολόγησης τους, τα οποία παρακαλείστε να συμπληρώσετε

 

Ο Διδάσκων

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

Καθηγητής