Την Τετάρτη 25/1/2017 θα διεξαχθούν συμπληρωματικά μαθήματα ως κάτωθι:

 

Εισαγωγή στην Αεροδυναμική            10:00π.μ.-12:00μ.μ.

Συστήματα Αεροσκαφών Ι                  12:00μ.μ.-14:00μ.μ.

Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ                 14:00μ.μ.-16:00μ.μ.

Αεροπορική Νομοθεσία                     16:00μ.μ.-18:00μ.μ.

 

Κ. Παπακωνσταντίνου

Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας