Τα μαθήματα της κ. Σγαρδώνη δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25-1-2017