Οι διαλέξεις στα Μαθηματικά Ι την Πέμπτη 26-1-2017 και την Παρασκευή 27-1-2017 θα πραγματοποιηθούν την ώρα 10.00-12.00