Το εργαστηριακό μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27-1-2017.

Να ενημερωθείτε για τις αναπληρώσεις του παραπάνω εργαστηρίου στην σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στις 22-1-2017