Μικρές αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου και προσθήκη ωρών συνεργασίας με τους καθηγητές.

Το ενημερωμένο πρόγραμμα ευρίσκεται εδώ.