ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                                15/02/2017

 

      

 

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017, να προσέλθουν την Δευτέρα 20/02/2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Δ2-Νέα πτέρυγα, για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

 

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

Καθηγητής