Αναβάλλεται η διδασκαλία των μαθημάτων Δομή Αεροσκαφών την Τρίτη 21-2-2017 και Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικλων (Θ) την Παρασκευή 24-2-2017.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα συγκεκριμένα μαθήματα πρέπει από τώρα και στο εξής να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα στους αντίστοιχους συνδέσμους του e-Class.