ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

 

Καλούνται οι παρακάτω σπουδαστές να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">xzianni@teiste.gr) σχετικά με το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

 

ΝΑΥΡΟΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΑ116008

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑ 116033

 

Η διδάσκουσα

Ξ. Ζιάννη