Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της κ. Σγαρδώνη δεν θα διεξαχθούν την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης των φοιτητών με τη διδάσκουσα.