Το έγγραφο με τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ευρίσκεται εδώ