Ανακοινώνεται ότι η εξέταση στο μάθημα Εισαγωγή στoυς Η/Υ του Α εξαμήνου πουυ εκρεμμεί θα διεξαχθεί την

Πέμπτη 16/3/2017 ώρες 13:00 15:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο.

Η Καθηγήτρια

Β. Σγαρδώνη