ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/3/17 ΣΤΙΣ 5-7ΜΜ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3-5ΜΜ

 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3/17 ΣΤΙΣ 9-10:30ΠΜ ΚΑΙ 10:30-12ΠΜ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11-1ΜΜ ΚΑΙ 1-3ΜΜ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

 

 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΡ. Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ