ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  

TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ  (ΑΙΘΟΥΣΑ β107 ΟΜΑΔΑ Β)  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-03-2017.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.