Ανακοινώνεται ότι το θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο που διεξάγεται στην αίθουσα Β110, τις ώρες 08:00-12:00 και 12:00-16:00, αναβάλλεται για την ημερομηνία Πέμπτη 16/03/2017. Η αναπλήρωσή του θα διεξαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία σε συνεννόηση με τους φοιτητές και φοιτήτριες που το παρακολουθούν.

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Γεώργιος Π. Κλάδης