Λόγω απροόπτου κωλύματος του διδάσκοντος το θεωρητικό

μάθημα και τα εργαστήρια της ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29/03/2017.

Τα μαθήματα αυτά θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους

σπουδαστές.

                                                                                          ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

                                                                                    ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο διδάσκων

 διδάσκων

τΣΑΤΑςΣ