ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το εργαστήριο του μαθήματος «Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών» δεν θα

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  11/5/2017   και για τις δυο ομάδες .

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές. 

                                                                                          

                                                        

  

                                                                                                  Εκ του εργαστηριού