ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙI (ΘΕΩΡΙΑKAIΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΚΑΙ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017 ΛΟΓΩ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΖΙΑΝΝΗ