ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

2ο Τεστ προόδου

 

 

ΤΗΝΠΕΜΠΤΗΚΑΙΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1 ΚΑΙ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ,ΘΑΓΙΝΕΙΤΟ 2ο ΤΕΣΤΠΡΟΟΔΟΥΤΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΝΑΟΜΑΔΑ, ΤΗΝΩΡΑΤΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΙΣΗΩΡΑΣΤΗΝΑΡΧΗ).

 

ΔΡ. Β. ΣΓΑΡΔΏΝΗ

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥΣ

 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/5, 5-6:30ΜΜ.

 

ΔΡ. Β. ΣΓΑΡΔΏΝΗ

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

ΤΗΝΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/5 ΘΑΓΙΝΕΙΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣΩΣΕΞΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ 1 – 10:15ΠΜ -11.15 (ΚΑΙΜΕΤΑ 11:15-12:30ΜΜ)

ΟΜΑΔΑ 2 – 12:30ΜΜ-1:30 (ΚΑΙΜΕΤΑ 1:30-2:30ΜΜ)

ΟΜΑΔΑ 3 – 2:30-3:30ΜΜ (ΚΑΙΜΕΤΑ3:30-4:30ΜΜ)

 

ΔΡ. Β. ΣΓΑΡΔΏΝΗ