ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12/06/2017

ΤΡΙΤΗ

13/06/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ

15/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16/06/2017

 

 

08.30–10.30

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ε)(92)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης, Τζιφής

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ   ΙΙ (Β)(203)

 

Πέππα

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

 

 

 

 

 

10.30-12.30

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (Δ) (155)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης   ,  Τζιφής , Πέππα

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ   ΙΙ Ι

Πέππα

Β103 ,Β107

                Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ  (Β) (227)

Β .Σγαρδώνη

Β103,Β110,Β107,Β102

, Κλάδης ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σιαμπάνης     Τζιφής

                 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Δ) (99)

BINNS  CRISTOPHER

 

Β103 ,Β107,Β110,Β102

                     Τζιφής Σιαμπάνης  

 

 

 

12.30-14.30

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι (Α)(47)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103 ,Β107

 

Σιαμπάνης, Τζιφής

 

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΣΤ-Δ) (96)

Μπαλντούκας

Β103 ,Β107

 

Σιαμπάνης Τζιφής

 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  (ΣΤ) (205)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κλάδης

Σιαμπάνης     Τζιφής

Β .Σγαρδώνη

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι (Β) (348)

Α-Λ

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

 

 

 

14.30-16.30

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ

(Γ) ()

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(Ε-Δ) ()

Μπαλντούκας

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης Τζιφής

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Δ) (106)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107

, Κλάδης ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι (Β) (348)

Μ-Ω

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

 

 

 

16.30-18.30

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ζ)()

 

Β103,Β107

Σιαμπάνης

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ζ)    ()

Δ. Αυλωνίτης

 

Β103,Β110,Β107,Β102

ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ  (ΣΤ-Δ) (61)

Μπαλντούκας

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

19/06/2017

ΤΡΙΤΗ

20/06/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

21/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ

22/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23/06/2017

 

 

08.30–10.30

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ  Ι (Α) ()

 

Ζιάννη

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης,  Τζιφής ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Δ) (147)

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Τζιφής ,

Σιαμπάνης , ,Πέππα ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Δ) (99)

Κλάδης

 

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης , Τζιφής

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ  (ΣΤ-Η) (24)

 

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Δ 2    Νέα  Πτέρυγα

Σιαμπάνης Τζιφής

 

 

 

10.30-12.30

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 (Α )   ()

Β .Σγαρδώνη

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης  ,Τζιφής

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Β)     (144)

Ζιάννη

Β103,Β110,Β107,Β102                            

Σιαμπάνης     Τζιφής

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι Ι (Β)  (275)

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

                    Β103,Β110,Β107,Β102

 

Τζιφής ,Σιαμπάνης,.

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ , Πέππα ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (ΣΤ) (106)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης    Τζιφής Κλάδης

 

 

ΤΗΛ. ΟΠΤ. ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α/Φ (Ε-Η)  ()

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Δ 2    Νέα  Πτέρυγα

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

 

12.30-14.30

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ      ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ  (Ε)()

 

Β .Σγαρδώνη

 

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΤ) (151)

Χ. Λαμπρόπουλος

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης 

 ,Τζιφής

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΣΤ) (110)

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ              

Β110,Β107

                 ,. Τζιφής ,Σιαμπάνης,.

             ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Ε)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

 

 Σιαμπάνης     Τζιφής Κλάδης

 

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ε) ()

Δ. Αυλωνίτης- Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

 

 

14.30-16.30

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Γ)()

 

Χ. Λαμπρόπουλος

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  και ΠΡΟΓΡ  Η/Υ  (Γ)  ()

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής Κλάδης

 

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(Ζ-Δ)

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Β107

Τζιφής , Σιαμπάνης

 

 

 

 

 

              

                  ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

26/06/2017

ΤΡΙΤΗ

27/06/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

28/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ

29/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30/06/2017

 

 

 

08.30–10.30

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ζ) ()

Γεργαντζίνος

 

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΤΗΣΕΩΣ(Ζ)()

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Β110

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ   Ι (Α) ()

Πέππα

Β107

Σιαμπάνης

 

 

 

 

 

10.30-12.30

 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ

(Ζ -Η) ()

Αναγνώστου

Β107

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε) ()

Χ. Ηλίας

Β103 ,Β107

 

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι (Α)  ()

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

Τζιφής Σιαμπάνης

 ,Πέππα

 

 

 

 

 

 

 

12.30-14.30

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΙΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Γ) Χ¨ευφραιμίδης   ()

Β103,Β110,Β107,Β102

 

          Σιαμπάνης     Τζιφής Αναγνώστου

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Γ)

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

Τζιφής , Σιαμπάνης

 

 

 

 

 

 

14.30-16.30

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (ΣΤ-Η) (16)

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Δ2

    Τζιφής

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30-20.30