ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

 

            Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του εργαστηρίου ψηφιακής σχεδίασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7/06/17 στις 10:00 π.μ. για όλους τους σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο.

 

                                                                                                                        Ο Διδάσκων

 

                                                                                                                       Τσακνάκης Γ.