ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

4/09/2017

ΤΡΙΤΗ

5/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

6/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ

7/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8/09/2017

 

 

08.30–10.30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(Ε-Δ) ()

Μπαλντούκας

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης Τζιφής

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ε)(92)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης, Τζιφής

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ   ΙΙ (Β)(203)

 

Πέππα

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Δ) (99)

BINNS  CRISTOPHER

 

Β103 ,Β107,Β110,Β102

                     Τζιφής Σιαμπάνης  

 

 

 

10.30-12.30

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ  (ΣΤ-Δ) (61)

Μπαλντούκας

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (Δ) (155)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης   ,  Τζιφής , Πέππα

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ   ΙΙ Ι

Πέππα

Β103 ,Β107

                Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  (ΣΤ) (205)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κλάδης

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι (Β) (348)

Α-Κ

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

 

 

 

12.30-14.30

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι (Α)(47)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103 ,Β107

 

Σιαμπάνης, Τζιφής

 

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΣΤ-Δ) (96)

Μπαλντούκας

Β103 ,Β107

 

Σιαμπάνης Τζιφής

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Δ) (106)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107

, Κλάδης ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι (Β) (348)

Λ-Ω

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

 

 

 

14.30-16.30

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ

(Γ) ()

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ζ)    ()

Δ. Αυλωνίτης

 

Β103,Β110,Β107,Β102

ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

 

 

 

 

16.30-18.30

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ζ)()

 

Β103,Β107

Σιαμπάνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

11/09/2017

ΤΡΙΤΗ

12/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

13/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ

14/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15/09/2017

 

 

08.30–10.30

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ζ) ()

Γεργαντζίνος

 

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

ΦΥΣΙΚΗ  Ι (Α) ()

 

Ζιάννη

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης,  Τζιφής ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ,ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Δ) (147)

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Τζιφής ,

Σιαμπάνης , ,Πέππα ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Δ) (99)

Κλάδης

 

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης , Τζιφής

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ  (ΣΤ-Η) (24)

 

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Δ 2    Νέα  Πτέρυγα

Σιαμπάνης Τζιφής

 

 

 

10.30-12.30

 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ

(Ζ -Η) ()

Αναγνώστου

Β107

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Β)     (144)

Ζιάννη

Β103,Β110,Β107,Β102                            

Σιαμπάνης     Τζιφής

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι Ι (Β)  (275)

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

                    Β103,Β110,Β107,Β102

 

Τζιφής ,Σιαμπάνης,.

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ,Πέππα ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (ΣΤ) (106)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

Σιαμπάνης     Τζιφής Κλάδης

 

 

ΤΗΛ. ΟΠΤ. ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α/Φ (Ε-Η)  ()

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Δ 2    Νέα  Πτέρυγα

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

 

12.30-14.30

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΙΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Γ) Χ¨ευφραιμίδης   ()

Β103,Β110,Β107,Β102

 

          Σιαμπάνης     Τζιφής Αναγνώστου

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΤ) (151)

Χ. Λαμπρόπουλος

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης 

 ,Τζιφής

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΣΤ) (110)

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ              

Β110,Β107

                 ,. Τζιφής ,Σιαμπάνης,.

             ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Ε)

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

 

 Σιαμπάνης     Τζιφής Κλάδης

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ε) ()

Δ. Αυλωνίτης- Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

 

 

14.30-16.30

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (ΣΤ-Η) (16)

Α. Χ¨ευφραιμίδης

Δ2

    Τζιφής

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Γ)()

 

Χ. Λαμπρόπουλος

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης     Τζιφής

 ΠAΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  και ΠΡΟΓΡ  Η/Υ  (Γ)  ()

Δ. Αυλωνίτης

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής Κλάδης

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(Ζ-Δ)

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Β107

Τζιφής ,Σιαμπάνης

 

 

 

 

 

              

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

18/09/2017

ΤΡΙΤΗ

19/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ

20/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ

21/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22/09/2017

 

 

 

08.30–10.30

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΤΗΣΕΩΣ(Ζ)()

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Β110

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ   Ι (Α) ()

Πέππα

Β107

Σιαμπάνης Τζιφής

 

 

 

 

 

10.30-12.30

 

        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ  (Β) (227)

Β .Σγαρδώνη

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης     Τζιφής

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε) ()

Χ. Ηλίας

Β103 ,Β107

 

Σιαμπάνης,  Τζιφής

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι (Α)  ()

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

Τζιφής Σιαμπάνης

 ,Πέππα

 

 

 

 

 

 

 

12.30-14.30

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 (Α )   ()

Β .Σγαρδώνη

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

Σιαμπάνης  ,Τζιφής

 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Γ)

Κ. Κουρουμπάς

Β103,Β110,Β107,Β102

Τζιφής , Σιαμπάνης

 

 

 

 

 

 

14.30-16.30

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ      ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ  (Ε)()

 

Β .Σγαρδώνη

 

Β103 ,Β107

Σιαμπάνης ,Τζιφής

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30-20.30