Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών 

 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018, θα πραγματοποιηθούν από 5 έως 14 Σεπτεμβρίου 2017, ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

 Στην συνέχεια πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά,

 από 18-9-2017 έως 29-9-2017 και από ώρα 10:00 έως 13:00, 

τα παρακάτω δικαιολογητικά  

 

1.    Βεβαίωση ηλεκτρονικής εγγραφής (αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή σας, πρέπει να εκτυπώσετε την βεβαίωση).

 

2.    Ατομικό Στατιστικό Δελτίο φοιτητή (αφού το υποβάλλετε ηλεκτρονικά στη συνέχεια το εκτυπώνετε)

 

3.    Απολυτήριο Λυκείου (καθαρό φωτοαντίγραφο)

 

4.    Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

5.    Πιστοποιητικό γέννησης

 

6.    Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής

 

7.    Βεβαίωση διαγραφής

(Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων  και εισάγεται με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος)

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο

 

 

Κατά την εγγραφή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.