ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ   2017-2018  ΕΞΑΜΗΝΟ    Α΄

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 έως  9:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(2Ε)

Β 001

    Πέππα

ΦΥΣΙΚΗ ( 2Θ )

 

Β107

   Ζιάννη

ΦΥΣΙΚΗ ( 1Θ +1A.Π.)

 

Β107

   Ζιάννη

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(2Θ)

Β 001

    Πέππα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 2Θ +2A.Π. )

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

9:00 έως  10:00

10:00 έως 11:00

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

Ζιάννη

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

Ζιάννη

 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(2Ε)

Β 001

     Πέππα ΟΜΑΔΑ

 

11:00 έως  12:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(2Ε)

Β 001

    Πέππα

 

12:00 έως  13:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι

( 2Θ +1A.Π. )

 

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ. Κουρουμπάς

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

Ζιάννη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι

 ( 1Θ +1A.Π.)

Μικρό Αμφιθέατρο

Δ. Αυλωνίτης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι

( 1Θ +2A.Π. )

 

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ. Κουρουμπάς

13:00 έως  14:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(2Ε)

Β 001

      Πέππα ΟΜΑΔΑ

14:00 έως  15:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι  ( 2Θ )

 

Μικρό Αμφιθέατρο

Δ. Αυλωνίτης

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

 

ΘΕΜΕΛΗΣ

 

15:00 έως  16:00

 

Β

ΟΜΑΔΑ

 

 

16:00 έως  17:00

 

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

ΘΕΜΕΛΗΣ

 

17:00 έως  18:00

 

 

18:00 έως  19:00

 

 

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

ΘΕΜΕΛΗΣ

 

 

19:00 έως  20:00

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ   ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ : 2017-2018   ΕΞΑΜΗΝΟ   Γ′

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

8:00 έως 9:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  (2Θ)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β 007

 

9:00 έως 10:00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

( 2Θ +1A.Π. )   Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Θ)

Β110

 

 

10:00 έως  11:00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

( 1Θ +1A.Π. )   Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 1Θ +1A.Π. )

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

 

Β 007

 

11:00 έως  12:00

 

12:00 έως  13:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  (1Θ+1Α.Π)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Θ )

Β107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Ε )  Δ_ΟΜΑΔΑ

Γ205

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

 

Β 007

 

13:00 έως  14:00

 

14:00 έως  15:00

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Ε ) _Α ΟΜΑΔΑ

Γ205

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Ε )  Ε_ΟΜΑΔΑ

Γ207

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

( 2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

Δ. Αυλωνίτης

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

                             Β 007

 

15:00 έως  16:00

16:00 έως  17:00

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

( 1A.Π.)

Μικρό Αμφιθέατρο

Δ. Αυλωνίτης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Ε )   Β_ΟΜΑΔΑ

Γ205

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Ε ) ΣΤ_ΟΜΑΔΑ

Γ205

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

                             Β 007

 

17:00 έως  18:00

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 ( 2Θ  )

Β 107

Σταθαράς

 

18:00 έως  19:00

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

( 2Ε )  Γ _ΟΜΑΔΑ

Γ205

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 ( 1Θ +1A.Π. )

Β 107

Σταθαράς

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

                             Β 007

 

19:00 έως  20:00

 

 

                      

                               

                            

                                ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ :2017-2018 EΞΑΜΗΝΟ   Ε′

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

8:00 έως  9:00

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ    (2Θ)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ

(2Ε) Β110

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ -ΤΖΙΦΗΣ              

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Θ)

Β103

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(1Θ+1Α.Π)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

9:00 έως  10:00

 

10:00 έως  11:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ

(2Ε) Β110

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΖΙΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

 

       ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II(2Ε)

Β007

    ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2Ε)

Β 107

ΤΖΙΦΗΣ

 

11:00 έως  12:00

 

12:00 έως  13:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ    (1Θ+1Α.Π)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

 

       ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2Ε)

Β 107

ΤΖΙΦΗΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ

(2θ+1 Α.Π

 

13:00 έως  14:00

 

14:00 έως  15:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ

(2Ε) Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

 (2Θ+2ΑΠ)

Β 102

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2Ε)

Β 107

ΤΖΙΦΗΣ

 

15:00 έως  16:00

 

 

16:00 έως  17:00

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

 

 

 

17.00 έως 18.00

 

18:00 έως  19:00

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

                   Δ. Αυλωνίτης

 

 

 

 

19:00 έως  20:00

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ   ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ:  2017-2018  ΕΞΑΜΗΝΟ  Ζ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 έως  9:00

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΤΗΣΕΩΣ

( 3Θ +1A.Π. )

B110

 

 

 

 

 

 

9:00 έως  10:00

 

 

 

 

10:00 έως 11:00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

( 1Θ +1A.Π. )  

 Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

( 1Θ +1A.Π. )  

 Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

11:00 έως 12:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

( 2Θ +2A.Π. )

Β 110

 

 

12:00 έως 13:00

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 1Θ +1A.Π. )   Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

 

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 2Θ +1A.Π. )   Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β102

 

 

13:00 έως14:00

 

14:00 έως 15:00

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

( 2Θ)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

15:00 έως 16:00

 

 

 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

(1Θ+1ΑΠ)

Β 107

Σταθαράς

 

16:00 έως 17:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(3Θ+1ΑΠ)

                         Β102

 

 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

Β 107

Σταθαράς

 

17:00 έως 18:00

 

 

 

 

 

18:00 έως 19:00

 

 

 

 

19:00 έως 20:00