ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-10-2017 

       Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ