ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 9:00 - 12:00

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Χ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ