ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο Φυσικής την Τετάρτη 15/11 και εφεξής, κατά τις ώρες 14:00-16:00 και 16:00-18:00, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
 
Ο διδάσκων
 
 
Σ. Θέμελη