ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ»

 

Το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» θεωρία και εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη16 Νοεμβρίου 2017 λόγω απουσίας του καθηγητή.

Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

Ο καθηγητής

 

Χ. Λαμπρόπουλος