Την Παρασκευή 24/11/2017 δεν γίνεται αναπλήρωση εργαστηρίων στα Ηλεκτρονικά ΙΙ, γιατί διεξάγονται θεωρητικές διαλέξεις σε άλλα μαθήματα από 10:00 ως και 15:00

Για τον λόγο αυτό και κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές η αναπλήρωση θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου παράλληλα με το εργαστήριο Δομής Αεροσκαφών.

Τις ώρες από 10:00 έως 16:00 το εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα είναι ανοικτό και οι φοιτητές θα μπορούν να προσέρχονται ανεξαρτήτα απο το σε ποιό Τμήμα ευρίσκονται για να διεξάγουν την αναπλήρωση της εργαστηριακής άσκησης.

Ο Καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος