ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Λόγω της εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών, οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 παρατείνονται μέχρι 8/1/2017.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία αυτή δεν πρόκειται να παραταθεί σε καμία περίπτωση. Επίσης δεν πρόκειται να γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη δήλωση.

 

 

                                                                              Η Γραμματέας του τμήματος

 

 

                                                                                    Ευαγγελία Τουλούμη