Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η προθεσμία 

δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο 2017-18 έως και 12-1-2018.

Η ημερομηνία διανομής των συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται ως 26-1-18.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2017-18.pdf

                                                                           Από την Γραμματεία