ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η εξέταση του εργαστηριού <<Αεροπορικά Υλικά Και Κατεργασίες >>    θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη   18/01/2018  στην αίθουσα  Β107.Στο αντίστοιχο ωράριο διδασκαλίας κάθε ομάδας.

 

Εκ του εργαστηριού