ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η εξέταση του εργαστηριού <<Δομή Αεροσκαφών >>    θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ομάδες  την  Τρίτη  16/01/2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα  Β107.

 

Εκ του εργαστηριού