ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η εξέταση του εργαστηριού << ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ >>    θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα    22/01/2018  στην αίθουσα  Β107.Στο αντίστοιχο ωράριο διδασκαλίας κάθε ομάδας.

 

Εκ του εργαστηριού