ΥΛΗ στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

 

Απο το βιβλίο του M. Skolnik στον ΕΥΔΟΞΟ ή αντίστοιχο σύγγραμμα:

 

ΚΕΦ. 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΡΑΝΤΑΡ – ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΑΦΗΣ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑ

 

ΚΕΦ. 2 – Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΡΑΝΤΑΡ

 

ΚΕΦ 3.  - 3.1 & 3.2  ΡΑΝΤΑΡ Doppler

 

KEΦ. 7 – CLUTTER / Ανεπιθυμητα σήματα

 

ΚΕΦ. 8 – Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΑΝΤΑΡ

 

 

 

Εχουν αναρτηθεί οι σημειώσεις των διαλέξεων μου στον ιστότοπο e-class  http://eclass.teiste.gr για το μάθημα ΡΑΝΤΑΡ