ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Η αναπλήρωση του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ θα γίνει 

σήμερα Πέμπτη 25-1-2018 αντί στις 13:00 στις 14:00.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Μάριος Αναγνώστου