Παράταση  διανομής,  διδακτικών  συγγραμμάτων  χειμερινού  εξαμήνου  ακαδημαϊκού  έτους  2017‐2018

Σας  ενημερώνουμε  ότι  παρατείνεται  η  καταληκτική  ημερομηνία  για  τη  διανομή  των  συγγραμμάτων  στους φοιτητές ως Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για  την διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.   Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εκδοτών.