ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ B΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β001

ΠΕΠΠΑ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Θ)

Β107

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(2Θ)

Β001

ΠΕΠΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β001

ΣΤΑΥΡΟ-ΠΟΥΛΟΥ

9:00-10:00

10:00-11:00

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΙΑΣ

 (2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β001

ΠΕΠΠΑ

11:00-12:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β001

ΠΕΠΠΑ

 

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β107

                  ΤΖΙΦΗΣ

12:00-13:00

 

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

13:00-14:00

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 (2Ε)

B005

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

(2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

14:00-15:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(1AΠ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Θ+1AΠ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

15:00-16:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 (2Ε)

B005

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

       ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΟΥΕ

16:00-17:00

 

17:00-18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

18:00-19:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

(1Θ+1ΑΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

                                             ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

( 2Θ +1A.Π. )

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

( 1Θ +1A.Π. )

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

( 3Θ +1A.Π. )

Μικρό Αμφιθέατρο

 

 

 

9:00-10:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Θ)

Β 103

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

( 1Θ +1A.Π. )

Β 103

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

10:00-11:00

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

( 2Θ )

Β 103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

11:00-12:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β 007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β 007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

12:00-13:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 2Ε)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

 

13:00-14:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β 007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

14:00-15:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 2Ε)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

 

 

15:00-16:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

16:00-17:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 2Ε)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

( 2Ε )

Β 007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

 

17:00-18:00

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

( 2Θ +1A.Π. )

Μικρό Αμφιθέατρο

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

18:00-19:00

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

( 2Ε )

Β 007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

19:00-20:00

 

 

                     

 

                                              ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Θ)

Β 110

 

9:00-10:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

  Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

  Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

 

10:00-11:00

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ )   

Β 107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Γ 207

 

11:00-12:00

 

12:00-13:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε) 

 Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε )

Β 107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ +1AΠ)

 Β 107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Γ 207

13:00-14:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ +1AΠ)

 Β 107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

14:00-15:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε) 

 Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β 107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(1Θ +1AΠ)

 Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Γ 207

15:00-16:00

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

  Β 107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

16:00-17:00

 

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

  Β 107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

17:00-18:00

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

19:00-20:00